Mazowiecki Instytut Kultury

Zbigniew RAUBO – laureat Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Ferruccio Busoniego w Bolzano (1991), Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Ferenca Liszta w Utrechcie (1992) – jak dotąd jest jedynym polskim laureatem tego prestiżowego Konkursu – oraz Konkursu im. K. Szymanowskiego w Łodzi (1987). Ukończył z Wyróżnieniem katowicką Akademię Muzyczną w klasie prof. Andrzeja Jasińskiego, którego następnie został asystentem. Aktualnie pracuje na stanowisku profesora w macierzystej uczelni. W czerwcu 2013 roku Prezydent RP nadał mu tytuł profesora sztuk muzycznych.

Zbigniew Raubo koncertował we wszystkich filharmoniach w kraju. Występował z najwybitniejszymi polskimi dyrygentami, takimi jak Jerzy Maksymiuk, Antoni Wit, Jerzy Salwarowski, Mirosław J. Błaszczyk, Tomasz Bugaj, Jerzy Swoboda, Krzysztof Missona, Łukasz Borowicz, Marek Moś, Czesław Grabowski, Renard Czajkowski.

W swoim repertuarze posiada ponad 30 utworów na fortepian z orkiestrą. Wśród jego ostatnio zrealizowanych dokonań artystycznych znajdują się m.in. występ z recitalem na Festiwalu Chopinowskim w Vancouver, Festiwalu Poolse Meesters w Belgii, jak też kursy mistrzowskie i koncert w ramach Festiwalu Campos do Jordao w Brazylii. Dokonał wielu nagrań dla krajowych i zagranicznych firm fonograficznych, m.in. dla japońskich filii firm Deutsche Gramophon i RCA, International Music Corporation, firmy DUX i Żuk Records.

Jako kameralista miał możliwość współpracy estradowej z takimi zespołami, jak Kwartety: Śląski, Wilanów i Camerata, ale także z wybitnymi solistami: Bartłomiejem Niziołem i Urszulą Kryger.

Prowadzi aktywną działalność pedagogiczną, obok etatowej pracy w Akademii Muzycznej w Katowicach spotyka się z młodzieżą pianistyczną na licznych kursach, udziela się również, konsultując szkolnictwo muzyczne niższych szczebli.

Brał udział w pracach jury konkursów krajowych i zagranicznych, m.in. w Ogólnopolskim Konkursie im. Fryderyka Chopina w Warszawie (2010) oraz Chopin Competition in Asia w Japonii (2011).

Wśród jego wychowanków można znaleźć laureatów konkursów muzycznych: im. Liszta we Wrocławiu i Parmie, Ogólnopolskiego Konkursu im. F. Chopina w Warszawie, Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku i innych.