Mazowiecki Instytut Kultury

Petra MATĚJOVÁ – podchodzi do całego repertuaru z wielką uwagą, uwzględniającą estetykę dźwiękową i interpretacyjną czasu, w którym powstał utwór. Dotyczy to także wyboru instrumentu, co czyni ją równie wszechstronną w grze na fortepianie współczesnym i historycznym. Otrzymała Dyplom magistra, studiując w Akademii Sztuk Pięknych w Pradze, później specjalizując się w grze na fortepianie historycznym w konserwatoriach w Paryżu i Amsterdamie. Uzyskała stopień doktora, pisząc pracę doktorską na temat utworów fortepianowych Voříška i wczesnej praktyki fortepianowej z początku XIX wieku, a także nagrywając wszystkie solowe utwory fortepianowe Voříška na instrumentach z epoki. Uzyskała doktorat międzynarodowy (cotutelle) na Université Paris Sorbonne, Konserwatorium Paryskim i Akademii Janáčka w Brnie, w Czechach.

Dr Matějová współpracuje regularnie z wieloma uznanymi zespołami muzyki dawnej, takimi jak Musica Florea, Ensemble Inégal oraz wokalistkami Franziską Gottwald i Ireną Troupová. Ma też wieloletnie kontakty z polską pianistką dr Katarzyną Drogosz. Wystąpiła w Pradze na festiwalu Praska Wiosna Muzyczna i zagrała wiele recitali w swoim kraju, w tym w Sali Rudolfinum w Pradze. We Francji nagrała programy dla Mezzo TV i wydała solowy album CD z utworami Schuberta, Beethovena i Voříška. W kwietniu 2017 roku jej premierowe nagranie sonat Tomáška zostało wydane przez firmę Supraphone. Dwa inne nagrania, Rhapsody Voříška oraz Preludia i Fugi Ericssona Hatfielda, zostaną opublikowane w 2017 roku.

Od 1995 roku dr Matějová prowadzi kursy mistrzowskie gry na fortepianie współczesnym, historycznym i muzyki kameralnej oraz lekcje gry na fortepianie historycznym w kilku letnich kursach. W latach 2008-2013 uczyła gry na fortepianie historycznym i prowadziła wykłady z muzyki dawnej w Akademii im. Janáčka w Brnie. Obecnie dr Matějová mieszka w Pradze z mężem i dwoma synami, kontynuuje karierę solistki i kameralistki, a także uczy gry na fortepianie współczesnym, historycznym i historycznej praktyki wykonawczej.